VÝBOR

Výbor SDH Kostelec u Křížků

Starosta: Jiří Šebek

Zástupce starosty: Antonín Šebek

Místostarostové: Michal Bradna, Pavel Kulvejt, Tomáš Pecinovský

Jednatel: Zdeněk Rzounek

Velitel: Jindřich Skřivan

Zástupce velitele: Stanislav Šmejdíř

Strojníci: Rudolf Forejt, Marek Pecinovský

Hospodář: Barbora Šebková

Kontrolní a revizní rada: Ivan Šrepl – předseda, Milan Rzounek – revizor

Materiálně technický referent: Petr Hrábek

Referent ochrany obyvatelstva: Jan Králík